Links

Parkinson Vereniging

Het Parkinson Café Harderwijk (NO Veluwe) wordt georganiseerd in samenwerking met de Parkinson Vereniging, een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor alle mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme.


De vereniging is zeer nauw betrokken bij de opzet en organisatie van het Parkinson Café Harderwijk (NO Veluwe) waarbij zij haar expertise volop deelt en bijdraagt tot een optimaal functionerend Parkinson Café. 


De Parkinson Vereniging is een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen. Deze steun bestaat uit activiteiten en voorzieningen die hun kwaliteit van leven bevorderen, vooral door hen te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en goed geïnformeerd te zijn.


•De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

•De vereniging heeft momenteel bijna 9.000 leden en ruim 60 Parkinson Cafés verspreid over het land.

•Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering die het bestuur controleert.

•Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het verenigingsbureau.

•Parkinson Magazine is de titel van het ledenmagazine.
Wilt u meer weten of lid worden ?                                       

Klik op het onderstaand logo om naar de                                 

homepage van de Parkinson Vereniging te gaan.                     

Wilt u de digitale nieuwsflits ontvangen?

Klik op het onderstaande logo en vul het formulier in.

 

Digitale nieuwsbrief

 

Homepage

ParkinsonNet

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!


ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen), verdeeld over 70 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.


Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.


Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!


                         

  Wilt u meer weten over ParkinsonNet?                         


  Klik dan op onderstaand logo.                                   Wilt u meer weten over de zorgzoeker?


Klik dan op onderstaand logo.

Hersenstichting

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. 


Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en

denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt,  kan zomaar voorbij zijn.

Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening.

Dat moet stoppen.

De Hersenstichting wil graag wetenschappelijke kennis sneller dichter

bij de behandeling van patiënten te brengen. Hierbij ligt het accent op de

ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Wikipedia


www.parkinsoncafe-harderwijk.nl